Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Terraclima 2022

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε ανακοινώνει – προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διαροφής για την κατάρτιση στο Logrono/Spain για 10 συμμετέχοντες- οινοποιούς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε ανακοινώνει – προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διαροφής για την κατάρτιση στο Logrono/Spain για 10 συμμετέχοντες- οινοποιούς.

Scroll to top