ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

B’ Πρόσκληση: Για 1η Συνάντηση Προετοιμασίας Terraclima

Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος σας προσκαλεί στην 1η συνάντηση προετοιμασίας των συμμετεχόντων του επιχορηγούμενου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο : ΤERRΑCLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Terraclima 2022

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε ανακοινώνει – προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διαροφής για την κατάρτιση στο Logrono/Spain για 10 συμμετέχοντες- οινοποιούς.

Πρόσκληση – 1η συνάντηση προετοιμασίας Terraclima

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε σας προσκαλεί στην 1η συνάντηση προετοιμασίας των συμμετεχόντων του επιχορηγούμενου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, ERASMUS +, VET- KA1, με τίτλο: ΤERRΑCLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε ανακοινώνει – προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διαροφής για την κατάρτιση στο Logrono/Spain για 10 συμμετέχοντες- οινοποιούς.

Δαπάνες Ασφάλισης Κινητικότητας Κατάρτισης

Η ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε ανακοινώνει – προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Ασφαλιστικό γραφείο για την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ασφάλισης για 10 συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου με τίτλο “ΤΕRRACLIMA. TERRoir Adaptation in CLIMAte change”.

Scroll to top