ΟινοΚεντρικά
τα Μεγάλα Κρασιά των Βουνών


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης οινοποιών μελών της ΕΝΟΑΚΕ

  

                                              

                                                     Αταλάντη 15/10/2019

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ OΙΝΟΠΟΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΑΚΕ

ΤITΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : TERRoir Adaption in CLIMAte change

 Κωδικός ΕΡΓΟΥ: 2019-1-ELO1-KA102-060965

H ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.) καλεί τους ΟΙΝΟΠOΙΟΥΣ –μέλη της ή /και το προσωπικό αυτών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ TERROIR ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, KATA ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

3-9/5/2020 ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ(LA RIOJA)

      Το σχέδιο εντάσσεται στη βασική δράση μαθησιακής κινητικότητας  ΚΑ1, στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης VET, Erasmus+, με εθνικό φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ. Προβλέπει δε, την κατάρτιση 10 ατόμων, που ανήκουν στο προσωπικό των επιχειρήσεων-μελών της ΕΝΟΑΚΕ (ιδιοκτήτες ή και, εργαζόμενοι), τα οποία έχουν ανάγκη να αποκτήσουν γνώσεις και να βελτιώσουν δεξιότητες, που σχετίζονται με την προσαρμογή των terroir στην κλιματική αλλαγή.

 Η κινητικότηττα κατάρτισης θα διαρκέσει 7 ημέρες και θα  πραγματοποιηθεί σε μία ροή στην Ισπανία. Οι δραστηριότητες κατάρτισης περιλαμβάνουν, τεχνικές επισκέψεις σε επισκέψιμα οινοποιεία με καινοτόμες προσεγγίσεις, σχετικά σεμινάρια, καθώς και πολιτιστικές επισκέψεις, στην ευρύτερη περιοχή του Logrono (La Rioja). 

    Βασικοί Στόχοι του σχεδίου είναι:

- Η απόκτηση καινοτόμων γνώσεων και εξειδικευμένων εμπειριών (know how) για την προσαρμογή των terroir στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση ικανοτήτων και την αναγνώριση (europass), την ενσωμάτωση και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,

-  Η  προετοιμασία των κατάλληλων προσαρμογών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα terroir και την ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΝΟΑΚΕ,

- Η συμβολή στη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων και η σταδιακή αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά 5-10% των οινοποιητικών μονάδων-μελών της ΕΝΟΑΚΕ, με τη δυναμική αντιμετώπιση των αναγκών προσαρμογής, στα επόμενα 5-10 έτη,

- Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύωσης με φορείς, πανεπιστήμια οίνου και οινοπαραγωγούς για ανάπτυξη κοινών λύσεων,

-Η ανάδειξη της σχέσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

           

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου 2019 στις 9:00 και λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2019 στις 14:00.  Το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένο στο Site της ΕΝΟΑΚΕ.

   Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, στον  κ. Ν. Ζαχαρια, στο τηλέφωνο: 2262067775 ή στην υπεύθυνη συντονισμού του έργου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου (6936528389).

    Το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να  αποσταλεί,  στην ΕΝΟΑΚΕ συμπληρωμένο στο e-mail: info@enoake.gr με κοινοποίηση στο e-mail kleoptrianta@gmail.com,  κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων και μόνο. Έγκυρη υποβληθείσα αίτηση θεωρείται εκείνη που έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. της ΕΝΟΑΚΕ, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, κατόπιν εισήγησης της συσταθείσας τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Για την ΕΝΟΑΚΕ

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Μούντριχας

 

Το site βρίσκεται υπό κατασκευή.


E-mail: info@enoake.gr


Κατασκευή & Φιλοξενία Web Ideas